Ouderen in Beweging
Het belang van beweging -Voorkomen is beter dan genezen
 
  Home
  Beweging bij ouderen
  Ouderen in beweging
  Beweging en ouderen
  Contact
  Ouderen moeten bewegen - Mensen die ouder worden bewegen over het algemeen minder. Terwijl juist ook voor ouderen bewegen van vitaal belang is voor vele lichaamsfuncties. Bovendien draagt beweging ook bij aan het emotioneel welbevinden.


Beweging bij ouderen

Voldoende beweging en lichaamsactiviteit bij ouderen staat volop in de belangstelling. Inactiviteit of bewegingsarmoede heeft, ook op latere leeftijd, veel nadelige gevolgen. Tegelijkertijd weten we dat beweging tot op zeer hoge leeftijd hetfysiek functioneren (en daarmee het zelfstandig functioneren) van ouderen bevordert. Bovendien heeft bewegen een positieve invloed op andere domeinen als het cognitief en sociaal functioneren, stemming, en daarmee ook op de kwaliteit van leven.

Zorgprofessionals in verzorgings- en verpleeghuizen herkennen het belang van beweging en het zo actief mogelijk blijven voor hun bewoners. Maar hoe krijg je de bewoners meer in beweging? Welke bewegingsactiviteiten zijn plezierig, prikkelend en laagdrempelig, en geschikt voor diverse groepen bewoners met veelal complexe gezondheidsproblemen? En hoe kan technologie de uitvoering van beweegprogramma’s ondersteunen?

Deze vragen staan centraal in een tweejarig onderzoeksprogramma (maart 2010-2012) van de Hogeschool Zuyd (kenniskringen Autonomie en Participatie & Technologie in de zorg) en professionals van twee aanbieders van ouderenzorg in Limburg, Sevagram en MeanderZorggroep. Daarnaast participeren de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG), zorgorganisatie De Riethorst Stromenland, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Maastricht als partner in het programma. Het doel is te komen tot een innovatief en gevarieerd palet aan beweegprogramma’s voor diverse groepen bewoners, waaruit - toegesneden op de individuele wensen van bewoners - geput kan worden.

Als vertrekpunt voor het beoogde ‘bewegingspalet’ richten we ons in eerste instantie op de volgende 3 projecten: (1) een bewegingstuin met fitness ruimte voor bewoners in het verpleeghuis (incl mogelijkheden voor “virtueel fietsen”), (2) wandelprogramma’s voor verzorgingshuis- en verpleeghuisbewoners, en (3) de inzet van spelcomputers als “Wii fit” in beweegprogramma’s. In alle projecten worden programma’s en protocollen ontwikkeld en op diverse manieren geëvalueerd. Ze worden uitgevoerd door werkgroepen bestaande uit zorgprofessionals, docenten en studenten van de hogeschool, aangevuld met (andere) deskundigen uit het werkveld en de betrokken kennisinstituten.
Bron: http://aenp.hszuyd.nl
 

Ouderen in beweging
Voorkomen is beter dan genezen, niet alleen voor de persoon zelf, maar voor het gehele zorgstelsel. Het Zorginnovatieplatform (ZIP), namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, was dan ook binnen de SBIR Preventie door sectoroverstijgende initiatieven op zoek naar innovaties die ouderen langer gezond houden en het zelfstandig wonen vergemakkelijken. Personal Space Technologies stelde voor met gametechniek de motoriek van ouderen te monitoren.

Personal Space Technologies begon in 2005 als spin-off van het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Het bedrijf ontwikkelt 3D-visualisatie- en 3D-interactietechnologieën en producten, onder meer voor de medische wereld. Een voorbeeld is 3D-tracking, een optische technologie waarmee willekeurige bewegende objecten in een ruimte kunnen worden gevolgd. In combinatie met visualisatie biedt deze technologie mogelijkheden om computerspellen te maken. Zo is het nu al mogelijk dat een speler voor de computer zit, een kleerhanger pakt en die zo beweegt dat hij op het beeldscherm virtueel een balletje door een hoepel haalt.

In dit voorbeeld wordt een kleerhanger gebruikt om virtueel een balletje door een hoepeltje de bewegen. Lukt de speler dit, dan krijgt hij een signaal. In dit geval verandert de bal van kleur (van paars naar geel).

Nuttig en leuk
Volgens Personal Space Technologies zijn interactieve games goed geschikt voor preventie en revalidatie van motoriekgerelateerde gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld bij ouderen. Als zij een voorwerp of alleen hun lichaam bewegen, wordt dit exact gevolgd door objecten op het scherm. Daarmee controleren behandelaars nauwkeurig de motoriek van hun patiënten en zien ze of die veranderd is. Door de opdrachten in de vorm van een computergame te presenteren, zijn de sessies nog leuk ook. Personal Space Technologies onderzocht het idee op haalbaarheid.
Bron: agentschapnl.nl
 

Beweging en ouderen
Iedereen wil wel gezond oud worden. Maar wat moeten ouderen hiervoor doen? En wat kun je beter laten?
Voldoende beweging helpt ouderen tegen van alles ...
Wat dacht u van een aantal jaren langer leven? Of het tegengaan van geheugenverlies? Een sterker en soepeler lichaam? Meer uithoudingsvermogen? En minder kans op botontkalking en hartaandoeningen?

Bewegen verhoogt de kwaliteit van leven en het houdt je vitaal. Dit gaat zeker ook op voor bewoners van zorgcentra of woonzorginstellingen. Bewegen heeft voor ouderen dan ook steeds meer een preventie functie, waarbij plezier in bewegen centraal staat.
Ouderen van tegenwoordig blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig. En terecht.
 


Ouderen in beweging
Dit item is verlopen op 09-05-2012.
Het Senioren Platform Littenseradiel organiseert dit jaar in samenwerking met gemeente Littenseradiel en Sport Fryslân verschillende beweeg- en gezondheidsmiddagen voor 60-plussers. Op drie locaties in de gemeente worden beweegmiddagen gehouden onder het motto “Ouderen in beweging”.

De bedoeling van deze activiteiten is 60-plussers meer te laten bewegen. Op deze middagen kan de fitheid worden getest. Op een informatiemarkt met diverse standjes kan men kennis nemen van diverse aspecten op het gebied van gezondheid. Sportverenigingen uit de directe omgeving worden uitgenodigd zich presenteren.

Alle inwoners ouder dan 60 jaar, worden binnenkort persoonlijk uitgenodigd voor één van deze middagen en men kan zich opgeven voor de fittest. Aan het einde van de test wordt op basis van de resultaten van de fittest een beweegadvies opgesteld. Alle 60 plussers kunnen de informatiemarkt met informatie op het gebied van gezondheid en bewegingsmogelijkheden bezoeken.

De beweeg- en gezondheidsmiddagen worden gehouden vanaf 13.00 uur op de volgende data en locaties:

14 april te Winsum in MFC de Helling
21 april te Wommels in Sport- en Gezondheidscentrum Akkermans
22 september te Mantgum in MFC de Wjukken


Ruim 100 enthousiaste ouderen bij aftrap sportproject in Rotterdam
1-10-2010 - Het Nationaal Ouderenfonds en de Johan Cruyff Foundation zijn gestart met een grootschalig sportproject voor ouderen: Ouderen in Beweging. De aftrap was op 1 oktober op Cruyff Court Salomon Kalou in Rotterdam in samenwerking met deelgemeente Feijenoord. Ruim 100 enthousiaste ouderen gingen gezamenlijk sporten.

De ouderen gingen onder andere Fithockeyen (voorheen Knotshockey) en voetballen. Olga Commandeur en Duco Bauwens van “Nederland in beweging” verzorgden een warming-up, waarna de ruim 100 deelnemende ouderen gingen sporten. Naast fithockey en voetbal was er discgolf, tennis, drumtastic en fitness op een speciaal voor ouderen ontwikkeld toestel. Ook konden de ouderen een gratis Health Check laten doen.

Mevrouw de Laak (79 jaar) vertelt: “Ik fiets vaak als beweging, maar met anderen is het eigenlijk gezelliger. Ik heb meegedaan aan het fithockeyen. Ik had het nog nooit gedaan, maar ik vond het leuk en het ging best goed!”

“Naast dat het belangrijk is voor de gezondheid dat ouderen blijven bewegen, bevorderen groepssporten ook de sociale contacten. De sportveldjes kunnen ook intensiever gebruikt worden. Nu sporten de jongeren vooral na schooltijd terwijl ouderen dit overdag kunnen doen”, legt Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderenfonds uit, dat dit jaar 75 jaar bestaat. “Daarnaast is het doel ook het contact tussen jong en oud te bevorderen. Jongeren gaan sportevenementen voor ouderen organiseren. De ouderen beheren de sportveldjes. Oud voor jong en jong voor oud”, aldus Jan Romme.

Het Cruyff Court Salomon Kalou in deelgemeente Rotterdam Feijenoord dient als pilot. Gekeken wordt of jongeren die meedoen aan het project Meedoen, Leren, Winnen ook een rol kunnen spelen. Via dit project worden jongeren actief ingezet bij activiteiten in de wijk en op de Cruyff Courts. Voor de sportactiviteiten worden lokale ouderen van alle leeftijden uitgenodigd.

De ambitie is om binnen enkele jaren op alle Courts (meer dan 100 sportveldjes) ouderen sportactiviteiten voor ouderen aan te bieden. De start is op 10 Courts in 2011, dan volgt een evaluatie van de activiteiten aan het einde van het jaar. Vervolgens wordt het project landelijk uitgerold.
Bron: ouderenfonds.nl
 

 

 

Deze Domeinnaam is beschikbaar.
Heeft u een project over "Ouderen in Beweging" dan is deze domeinnaam wellicht voor u geschikt.
Voor verdere informatie over de status van deze domeinnaam neem contact op met:
uzegthet@gmail.com